Přeskočit na obsah

Fotografická vášeň a láska

Fotografická práce mě živí. Fotografie je má vášeň a láska. 100% mě naplňuje, vyplňuje můj pracovní i mimopracovní čas. Fotím hodně dlouho a snad proto umím pokrýt celé spektrum fotografických činností – fotím komerčně, kampaně, produkty, lidi, akce, fotím na fotoexpedicích krajinu, učím lidi fotografovat ve studiu, píšu články, pořádám výstavy, fotím na digitál, na foťáky za 100 000, na foťáky za 1 korunu nebo na 40 let staré klasické kovové fotoaparáty MAMIYA RB67. 

Photographic work is what sustains me. Photography is my passion and love. It fulfills me 100%, occupying both my work and leisure time. I have been photographing for a long time, and perhaps that’s why I can cover the entire spectrum of photographic activities – I shoot commercially, campaigns, products, people, events; I photograph landscapes on photo expeditions, teach people studio photography, write articles, organize exhibitions. I shoot digitally, on cameras worth 100,000, on cameras worth 1 crown, or on 40-year-old classic metal MAMIYA RB67 cameras.

Fotografie mi pohltila veškerý volný čas

Vášeň Martin Kamín v Plzni promítal na festivalu Kolem Světa své fotografie ze Skotska

Mí klienti a zákazníci oceňují můj velmi široký přehled nejen v samotné fotografii, ale díky mé 20leté marketingové praxi (marketing a PR) a díky tomu konzultujeme šířeji i jejich marketingové strategie. Využíváme v ZULU Group moderní technologie IT v marketingu a v současné době velice intenzivně pracuji s AI na úrovni fotografie a videa nebo na úrovni psaného textu.

V této části svého webu najdete všechny kontakty na mě.

Fotografická vášeň: fotoexpedice

Pořádám fotoexpedice, kde lidi učím fotografovat, takže jsem procestoval, zažil a vyfotil úžasné části světa. Tato činnosti mě naplňuje, protože poznávat jiné místa a učit lidi fotografovat je pro mě obrovským relaxem. Fotoexpedice jsem začal organizovat v roce 2008 jako první u nás.

Fotografická vášeň: žena

A zatímco krajina je pro mě vděčné téma, žena je pro mě věčné téma.

Má nezávislá tvorba se zaměřuje na fotografování ženského portrétu a aktu. Úcta, pokora a obdiv před dokonalým dívčím tělem – jež jako jediné může dát život – které toužím milovat, hýčkat a chránit, mě dostává do úrovní fantazií a představ. Jedině v tomto extatickém stavu dokážu tvořit a zaznamenat duši ženy projevenou na nejdokonalejších křivkách vesmíru.

Fotografická vášeň: fotoworkshopy a fotokurzy

Pořádám také fotoworkshopy a fotokurzy, zejména fotografování ve studiu – portrét. Pravidelně je pořádám pro fotografy všech úrovní. Od základního ovládání fotoaparátu až po zkušené fotografy, často 100% profesionály, se kterými už sdílíme vysoce odborné postupy a témata pro color management, pokročilou fotografii a speciální techniky ve fotografii.

Zorganizoval jsem si také několik autorských výstav se svými krajinářskými fotografiemi.

Fotografická vášeň: časopis

Vydával jsem několik let nezávislý fotografický časopis Focusmagazine.cz. Bohužel na tento projekt mi už nezbývá moc času, protože jsem jej celý sponzoroval ze svého času. K němu jsem si přibral také pilotní projekt roční publikace pro tablety, který jsem nazval Ročenka fotografie – a je to takový almanach toho, co se za rok u nás ve fotografii stalo a představení těch nejpovedenějších projektů amatérských i profesionálních fotografů.

Můj záběr ve fotografii je velice široký, jak žánrově, tak odborně. Od klasické tradiční analogové fotografie, kdy fotím na film, také rád publikuji články o fotografii nebo fototechnice a nejvíce jsem nadšený, když účastníci mých fotoworkshopů a fotokurzů viditelně zlepšují své fotografie. 

Myslím si, že pokud má být fotograf kompletní, musí být komplexní. Musí precizně rozumět svému řemeslu, musí chápat všechny fotografické principy a zákonitosti, skvěle ovládat techniku. Pokud někdo říká: “technika mě nezajímá” nebo “pravidly se neřídím”, nemůže být fotografem. Je to jakoby vám řidič autobusu řekl, že neví, co se ukazuje na tom budíku s tlakem v brzdách.