Přeskočit na obsah

Firemní fotografie a komerční fotografie, firemní portrét

Významná část mé fotografické práce se uplatňuje v oblasti firemní fotografie a komerční fotografie. Podílím se přímo na vytváření marketingových kampaní, pomáhám HR oddělení definovat strategie pro nábor zaměstnanců a správně uchopit prostřednictvím fotografie cílovou skupinu a oslovit ji takovým sdělením, které má mít významný podíl na rozhodnutí zaměstnanců přijít se ucházet o práci.

Má práce není v tomto čistě fotografická, ale zcela běžně chystám kromě fotografií také grafické prvky, plakáty, podklady pro webové stránky a sociální sítě. Buď s použitím firemního korporátního designu nebo společně s odpovědnými pracovníky chystáme jiné prvky komunikace, a to pro všechny druhy médií od printů a podkladů k firemních článkům, až po online média – samozřejmě weby, eshopy, firemní stránky nebo sociální sítě.

Kromě lidí/zaměstnanců/manažerů/pracovníků dostávám zadání pro focení firemních prostor, hal, výrobních procesů a technologií tak, aby výsledné fotografie byly využitelné nejčastěji v komunikaci s veřejností, akcionáři, majiteli nebo dalšími skupinami zákazníků, třeba o B2B partnerů.

Galerie firemní portrét pro billboardové kampaně


Základním zadáním je ale vždy vytvoření fotografií zaměstnanců nebo provozů, fabrik a průmyslových zón, aby dorážely náboj podniku, respektovaly podnikový záměr v marketingu a v maximální míře pomáhaly společnosti komunikovat s potřebnou cílovou skupinou.

Firemní fotografie v průmyslovém prostředí je sice náročnější na realizaci, ale je autentičtější a čtenáře si mnohem snadněji připoutá svým příběhem, který je – alespoň pro mě – vždy velice zajímavý – včetně příběhů samotných zaměstnanců. Jsem vždycky rád, když se tyto emoce promítnou do firemní fotografie.

Firemní fotografie, komerční fotografie, firemní portrét

Galerie firemní fotografie