Přeskočit na obsah

Venetian Carnival of Masks

I have been photoshooting at the Venetian Carnival since 2014 on my Photoexpeditions. I lead a photoworkshop there for photographers from the Czech Republic, where we learn to photograph masks as portraits and street scenes so that the photos look professional with the highest quality.

I admit that I prefer to take photos with a flash because it adds sharpness to the final image, enhances colors, highlights reflections, and brightens shadows. Such a photograph can then meet the highest artistic standards.

Because I have many years of experience in photographing the carnival, we can efficiently move to places with the highest concentration of masks, and we can also arrange individual photo sessions.

Masks: If you would like professional photographs, please contact me, and we can arrange a photoshoot during the carnival.“

I am looking forward to the next continuation on March 1-3, 2025.

Venetian carnival Venice Carnival

Na karneval do Benátek jezdím od roku 2014. Vedu tam photoworkshop pro fotografy z Česka, ve kterém se učíme fotografovat portrét a street tak, aby fotografie vypadaly profesionálně s nejvyšší kvalitou. Přiznávám se, že fotím nejraději s bleskem, protože blesk dodá výslednému obrazu ostrost, zvýrazní barvy, odlesky a projasní stíny.

Taková fotografie pak může splňovat nejvyšší umělecké parametry. Protože mám mnohaleté zkušenosti s fotografováním karnevalu, dokážeme se efektivně přesouvat na místa, kde je nejvyšší koncentrace masek, případně si domlouváme individuální focení.

Masky: pokud byste chtěli profesionální fotografie, kontaktujte mě a můžeme se domluvit na focení v rámci karnevalu

Těším se na další pokračování 1. 3. – 5. 3. 2025

Venetian photographs of masks